Wednesday, 8 October 2014

CARITA UTUH JAPUK

"Jaga diri baik-baik lah, sumbayang jangan kadak ingat, mbapa ba du'a amun sumbayang haja kadak" ujar mamak ulun. ingat banar tu ah, asal di talipun dari kampung awak di Sungai Junjangan, Kabupaten Inhil tu, ngintu pang tarus nang di pasanakan hidin tu.dahulu sakulah di tambilahan, damini bagana pulang di pakanbaru, kuliah jer. ndasar pang jua lih, amun di pakanbaru kadak pati katiitahan jua pang banjar nang ada, palingan kakawanan dari tambilahan, amun dahulu tauntung jua umpat organisasi IPPMBR (Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Banjar Riau) nang di taduhi *baca : naungi* di bawah IKABRI (Ikatan Keluarga Banjar Riau) ada jua pang tatamu tutuha banjar di pakanbaru ni. sakadar mancurahakan hasrat hati ulun haja lah, damini asa-asanya lah, urang banjar kadak pati paduli lagi tagasnya lawan budaya, kadak pang jua handak manyambati urang banjar tu ndasar pangulir, mungkin ada nang rajin, tapi nang macal awan nang taitih di masyarakat tu kabanyakan nang kadak baiknya haja pang manusia ni leh buhannya. ulun tiring-tiring kadak saikitan urang banjar nang tatap manjaga budaya, tatap manjaga tradisi, adat lawan kebiasaan nang hudah di warisakan paninian dahulu. cuntuhnya haja, amun baaruhan di kampung ulun masih ai makan batalam, masih ai masakan bakawah, baulah gagabah, tapi saikit dami saikit pulang hal ngintu mulai handak di tinggalakan, amun bahari ada di kampung ulun tu tiap malam jumahat tu bakuntauan, damini kadak pacangan lagi lah, biasanya dahulu amun waktu halui sasanjaan tu nang di tangan tatunjuk ngaji, damini, hp nang di tangan, rukuk. umaa ai. asa kadak baadat lagi damini urang lah. banyak haja tu ah nang kadak maakui awak urang banjar, supan, apanya pang jah banjar tu kabunan, umaa ai, nang kaini ni sabanarnya nang kadak baik tu, kadak saikit pang jua ulama banjar nang masyhur, kadak saikit urang nang kadak asli suku banjar balajar ka banua banjar sana, kadak saikit ulama banjar nang di agung kan di luar banua. cuba pang di tarai amun maiitih sasuatu tu jangan pang nang kadak baiknya haja di itih, di tiring. itihi jua nang baik.baiknya, kadak saaikitan sakuai nang baik di urang banjar ni. 
sabujurnya ulun ni urang banjar sumatera, tapatnya di riau tembilahan, lahiran junjangan, ganal tambilahan, marantau d pakanbaru pulang damini. jadi bahasa banjar nang kami tahu amun komunikasian lawan kakawanan di sini bahasa banjar tambilahan pang ai, kadak pati tahu nang ngarannya banjar amuntai, barabai, kiapa bahasanya, tapi amun kalua bah, tarkanal banar.. ngintu jar urang nang bisa baulah hintalu bisa bapanjang tu, asa lucu mandangar urang kalua bapandir. tapi jar uma ku, kami ni sabanarnya kalua jua, tapi kadak suah pulang ulun ni bapandir pina mamanjangakan kata-kata tu, ulun takuni ka uma, ujarnya "kita ni Kalua moderen dah" jah sidin. asa handak katawa ada jua mandangar apanya nang uma sambatakan, tapi bujur jua jar uma, kebanyakan posisi urang banjar di tambilahan hudah kadak tahu lagi silsilahnya kanapa inya bisa ada di tambilahan, di mana silsilah katurunan banjarnya, wan mungkin masih banyak lagi nang kadak di katahui di banjar tambilahan tu, ulun sabujurnya hudah handak mangkaji masalah banjar tambilahan ni hagan skripsi ulun S1 fkip sejarah diUR, langsung ai kan batakun lawan dosen "pak, kiapa ni amun ulun mangkaji tentang sejarah perkembangan etnolinguistik suku banjar di tembilahan?" jar ulum kaitu kan, nyatanya kadak pakai bahasa banjar, kami bapandir di pakanbaru pakai do do nyo tu amun kakawanan, amun ulun kadak lah. jadi jawab dusen ulun tu lah "kadak usah pian mangkaji nang barat-barat kaitu, kadak ranah pian tu kajian ngintu, bapak haja gan mamikirnya tarasa barat, nang nyaman-nyaman haja lah" jarnya kaitu pulang. kubalasi pulang " uuhh, kaitu kah pak, lagian sumbernya gen ngalih jua pak leh" jar ulun manguatakan supaya inya sanang, padahal hati ulun manangis basidinan. sabanarnya, hal-hal tentang banjar di sumatera khususnya lah masih banyak nang bisa di kaji, masih banyak nang kadak taitihi, masih banyak nang kadak takaluarkan ka khalayak, apalagi sampai ka generasi berikutnya, nang kaini sabujurnya nang dapat menghilangkan identitas urang banjar nang ada di tambilahan tu, tapi saikit banyak, ada haja jua nang mangkaji masalah banjar tambilahan, pokoknya lah, kasulitan tu bukan atas dasar ketidak tahuan, tapi kadak handak batindak haja.
salam Utuh Japuk. :D

No comments:

Post a Comment