Friday, 28 August 2015

Mamaian Kawitan Utuh Japuk

Lawas banar dah kadak katiringan, hagan dapa pang bapatak,
tagas hagan baulah urang mancarii kah?
Kadak baik jua jar kaitu pang lah.
Sabubujurnya hidup tu kadak pang baik hagan awak surangan haja, jaka pang bisa bauulah tu pulang amun hagan surang, iiyanya maulah urang minik jua kaitu.
Baik ai jua kalu, mun urang ngarti hagan ndapa pian baulah nang kaitu, iya tu pulang mun urang kadak ngarti, mbapa madahakan?
Iyaam tu ah, amun kawitan madahi tu cuba pang di dangarakan, ngini kadak, kakaliwir ai tu pulang tangan, tatunduk pulang muha, talinga jaka pang pulang mandangar,
Rasa handak kutapak muha kakanak ngini lah. Cuba tiringi anak urang, mangaji balagu harat, sakulah tinggi, langkar pulang, kawitan mana kaitu yang kadak handak maambil minantu.
Cuba tuh ai, pikirakan lagi. Tuha dah pian ni, bilang sudah cukup banar dah amun handak babini tu. Ayu haja maraha kami yang mancariakan mun pian kadak handak mancari. Kasian kawitan ni tuh ai, tuhaa dah, bilang handak tatabuk dah luang kuburan tu nah, pian kadak jua mambarii cucu.. hen luku tuh, dangarakan pang ai apanya nang d sambat, babaik lagi, sumbayang tu di sasawatakan pang ai, baTuhan ai luku pian. Pina asik bajudi haja, babinian tarus, mabuk gawian, paadingan kadak suah taunjuki duit balanjaan hagan nukar gulabatu haja kadak suah taunjuki nah.
Hen luku tuh, mbapa haja kawitan kadak bamamai, pian kadak mangganang lagi kah kakawitan, tuhuk dah maharugi pian waktu halui tu nah, mamukung, manyusui, mbasuhi bahira pian, imbah ganal handak durhaka pulang lawan kuwitan, sadang saku ai timbak patir tangah bajudi ngintu nah. Dangarakan babaik tuh lah, babaik lagi hidup tu..

No comments:

Post a Comment